ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

(WEBPAGE) Είναι η σελίδα ενός ιστότοπου.

» Λεξικό Πληροφορικής