ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

(INSTALL) Την κάνουμε για να μπορεί να μπει ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή μας και να μπορεί να λειτουργήσει. Μετά μπορούμε πλέον να το χρησιμοποιήσουμε. 

» Λεξικό Πληροφορικής