ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ

(SITE) Είναι μια συλλογή από ιστοσελίδες για ένα συγκεκριμένο θέμα που έχουν δημιουργηθεί από ένα χρήστη ή κάποιον οργανισμό.

» Λεξικό Πληροφορικής