ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΟ

(EXECUTABLE) Ονομάζεται αρχείο (.exe) που εκτελείται από μόνο του όταν το ανοίγουμε.

» Λεξικό Πληροφορικής