ΑΡΧΕΙΟ

(FILE) Είναι μια συλλογή από πληροφορίες που έχετε αποθηκεύσει στον υπολογιστή σας.

» Λεξικό Πληροφορικής