ΥΛΙΚΟ

(HARDWARE) Αποτελεί την φυσική πλευρά των υπολογιστών.

» Λεξικό Πληροφορικής