ΚΕΡΣΟΡΑΣ

(CURSOR) Είναι ένα μικρό βέλος ή μια κάθετη γραμμή που αναβοσβήνει. Δείχνει τη θέση του ποντικιού στην οθόνη.

» Λεξικό Πληροφορικής