ΕΠΑΝΕΚΙΝΗΣΗ

(RESTART) Είναι το κλείσιμο και η επανέναρξη λειτουργίας του υπολογιστή.

» Λεξικό Πληροφορικής