ΑΝΕΒΑΣΜΑ

(UPLOAD) Είναι η διαδικασία κατά την οποία «ανεβάζετε» (μεταφέρετε) ένα αρχείο από τον υπολογιστή σας σε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή.

» Λεξικό Πληροφορικής