ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

(PROTOCOL) Είναι ένα σύνολο κανόνων, οι οποίοι επιτρέπουν στους υπολογιστές να επικοινωνούν και να ανταλλάσσουν πληροφορίες.

» Λεξικό Πληροφορικής