ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

(PRINTER) Είναι μια συσκευή η οποία μπορεί να τυπώσει κείμενο ή/και εικόνες από τον υπολογιστή σε χαρτί.

» Λεξικό Πληροφορικής