ΑΝΤΙΙΙΚΟ

(ANTIVIRUS) Προγράμματα που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό του υπολογιστή από προγράμματα ιούς.

» Λεξικό Πληροφορικής