ΕΓΓΡΑΦΟ

(DOCUMENT) Είναι ένα αρχείο λέξεων ή και εικόνων που μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να τροποποιήσετε εάν θέλετε.

» Λεξικό Πληροφορικής