Άσκηση Γάτας - Σκύλου (2.8 - 2η δραστηριότητα)

για κυνήγι 
συνεχώς[ 
Ανδιαφορετικά αγγίζει? "γάτα "σκύλος 
[Ανακοίνωση [σ? έπιασα] σταμάτησέμε] 
[γάτα, μπ 7 δε 3 περίμενε 1 
σκύλος, κοίταπρος "γάτα μπ 8]] 
τέλος

Τροποποιήστε την παραπάνω δραστηριότητα, ώστε η γάτα να κινείται σε μία διεύθυνση μόνο. Ποια εντολή πρέπει να διαγράψετε;

Στη συνέχεια δημιουργήστε δύο κουμπιά που το καθένα απ' αυτά θα ενεργοποιεί μία διαδικασία με τα αντίστοιχα ονόματα «Δ» και «Α». Το κουμπί με το όνομα «Δ» θα αλλάζει τη διεύθυνση της χελώνας με το όνομα γάτα προς τα δεξιά κατά 90 μοίρες. Αντίστοιχα το κουμπί με το όνομα «Α» θα αλλάζει τη διεύθυνση της χελώνας με το όνομα γάτα προς τα αριστερά κατά 90 μοίρες.