Άσκηση παιχνίδι μαθηματικών (2.7 Επιλέγοντας - 2η δραστηριότητα)

Μετρήστε πόσο χρόνο χρειαστήκατε, για να υπολογίσετε σωστά το γινόμενο δύο τυχαίων αριθμών μεταξύ του 1 και του 100
Για να μετρήσουμε το χρόνο, θα χρησιμοποιήσουμε την εντολή:ΑρχικοποίησηΧρονιστή

ώστε να μηδενίζεται ο χρόνος στην αρχή της διαδικασίας.

Με την ενεργοποίηση της παραπάνω εντολής ο χρόνος μετριέται σε δέκατα του δευτερολέπτου και αποθηκεύεται στη μεταβλητή με το όνομα «χρονιστής», οπότε τα δευτερόλεπτα υπολογίζονται από την πράξη «χρονιστής/ 10». Στη δραστηριότητα θα εμφανίζεται ο χρόνος, μόνο αν το αποτέλεσμα είναι σωστό, διαφορετικά θα εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους.

Η διαδικασία αντανακλαστικά μπορεί να γραφεί ως εξής:

για αντανακλαστικά 
ΑρχικοποίησηΧρονιστή 
κάνε "αριθ1 1 + τυχαίο 100 κάνε "αριθ2 1 + τυχαίο 100 
ερώτηση (φρ [Πόσο κάνει] :αριθ1 [επί] :αριθ2 [?]) 
ΑνΔιαφορετικά απάντηση = :αριθ1 * :αριθ2 
[ανακοίνωση (φρ [Μπράβο! Ο χρόνος σου ήταν ] χρονιστής / 10 "δευτερόλεπτα! )]
[ανακοίνωση [Λάθος απάντηση!]] 
τέλος

α. Τροποποιήστε την παραπάνω δραστηριότητα, ώστε να παίζουν δύο παίκτες. Με την τροποποίηση που θα κάνετε πρέπει το νέο πρόγραμμα να συγκρίνει τους δύο χρόνους και να εμφανίζει σε μήνυμα ποιος νίκησε.

β. Τροποποιήστε τη δραστηριότητα, ώστε το πρόγραμμα να συγκρίνει πέντε διαφορετικούς χρόνους και να εμφανίζει τον παίκτη που νίκησε τις περισσότερες φορές.