Άσκηση Τιμωρία (2.4 Δομή Επανάληψης)

Ο καθηγητής σας έβαλε να γράψετε για τιμωρία 100 φορές τη φράση: "Θα διαβάζω περισσότερο." Έχετε στη διάθεσή σας το Microworlds Pro. Τι κάνετε;