Άσκηση Οκτάγωνο (2.5 Διαδικασίες)

Γράψτε διαδικασία με το όνομα οκτάγωνο που να σχηματίζει ένα κανονικό οκτάγωνο πλευράς 50 όπως φαίνεται στην εικόνα κάνοντας χρήση εντολών επανάληψης.

(Υπόδειξη: η γωνία που στρίβει κάθε φορά η χελώνα για να σχηματίσει ένα κανονικό ν-γωνο είναι 360/ν).