Άσκηση Δικαίωμα Ψήφου (2.7 Επιλέγοντας)

Θα δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα με χρήση διαδικασίας, στο οποίο αφού δώσουμε το έτος γέννησης και το τρέχον έτος σε αντίστοιχες ερωτήσεις που θα εμφανιστούν, θα αποθηκεύσουμε τις απαντήσεις μας σε αντίστοιχες μεταβλητές.

  1. Κατόπιν, το πρόγραμμα θα υπολογίζει την ηλικία μας και θα την εμφανίζει στην οθόνη.
  2. Ανάλογα αν είμαστε πάνω από 18 θα εμφανίζει μήνυμα ότι μπορούμε να ψηφίσουμε, ενώ αν είμαστε κάτω από 18 θα εμφανίζει μήνυμα ότι δεν μπορούμε να ψηφίσουμε