Άσκηση δημιουργίας "Αριθμομηχανής" στα υπολογιστικά φύλλα

Να φτιάξετε σε υπολογιστικό φύλλο μία αναπαράσταση αριθμομηχανής. Ο χρήστης θα δίνει δύο αριθμούς και το EXCEL θα υπολογίζει: το αποτέλεσμα της πρόσθεσης, της αφαίρεσης, του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης μεταξύ των δύο αριθμών.

Στείλτε την άσκησή σας μέσω αυτής της σελίδας.