Διαθεματική εργασία με χρήση του Word-Excel-Powerpoint-Φόρμας Google Drive

Ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες του αρχείου: themata_odhgies_ergasiwn.doc χωριστείτε σε ομάδες των 2-3 ατόμων και πραγματοποιείστε μια μικρή έρευνα.
Ανοίξτε το παρακάτω σύνδεσμο ανάλογα με το τμήμα σας για να επιλέξετε εργασία σύμφωνα με τις οδηγίες του καθηγητή σας.

Β1α, Β2α, Β3α, Β1β, Β2β

Αφού καθοριστούν τα μέλη της κάθε ομάδας από τον καθηγητή:

  1. Δημιουργήστε το ερωτηματολόγιο στο Word. 
  2. Μεταφέρετε το ερωτηματολόγιο σε φόρμα στο google drive. 
  3. Συγκεντρώστε και επεξεργαστείτε τα αποτελέσματα στο Excel, δημιουργώντας τα κατάλληλα γραφήματα.
  4. Δημιουργήστε μια παρουσίαση στο Powerpoint με τα αποτελέσματα της έρευνάς σας.

Η εργασία καλό είναι να γίνεται στο σχολείο με την καθοδήγηση του καθηγητή σας.