Άσκηση Δημιουργίας φακέλων

Άνοιξε: Δευτέρα, 7 Ιανουάριος 2013, 2:00 πμ

Δημιουργήστε στον υπολογιστή σας στον φάκελο "Τα έγγραφά μου" τη δομή φακέλων που απεικονίζεται στην παρακάτω εικόνα:
 

Συμπιέστε τον αρχικό φάκελο και στείλτε το συμπιεσμένο αρχείο μέσω της ιστοσελίδας αυτής πατώντας το κουμπί "upload a file"

Μετά την αποστολή διαγράψτε το συμπιεσμένο αρχείο.