Μάθημα ΤΠΕ(Πληροφορική) για τους μαθητές της Ε' τάξης του Δημοτικού σχολείου.

Μάθημα ΤΠΕ(Πληροφορική) για τους μαθητές της Ε' τάξης του Δημοτικού σχολείου.

Μάθημα ΤΠΕ(Πληροφορική) για τους μαθητές της Ε' τάξης του Δημοτικού σχολείου.

Μάθημα ΤΠΕ(Πληροφορική) για τους μαθητές της Ε' τάξης του Δημοτικού σχολείου.

Μάθημα ΤΠΕ(Πληροφορική) για τους μαθητές της Ε' τάξης του Δημοτικού σχολείου.

Μάθημα ΤΠΕ(Πληροφορική) για τους μαθητές της ΣΤ' τάξης του Δημοτικού σχολείου.